Dividenda

Na isplatu ili iznos bilo kojih godišnjih dividendi može utjecati veliki broj čimbenika, uključujući predviđanja budućeg poslovanja Grupe, potrebe za novčanim sredstvima, financijski rezultati, porezni i regulatorni uvjeti, praksa plaćanja drugih europskih telekomunikacijskih operatora i opća gospodarska klima. Očekivanje je da će se godišnje dividende kretati između 50% i 100% neto dobiti kompanije ostvarene u prethodnoj godini.

 

Poslovna godina Dividenda po dionici
u kn
Datum isplate dividende dioničarima evidentiranim u SKDD Datum stjecanja prava na dividendu Dividenda / GDR u USD
2014. 7,00 25. svibnja 2015. 11. svibnja 2015. -
2013. 9,00 26. svibnja 2014. 09. svibnja 2014. 1,443543
2012. 20,51 8. srpnja 2013. 17. lipnja 2013. 3,100474
2011. 11,07 1 27. veljače 2012. 20. veljače 2012. 1,954104
11,072 21. svibnja 2012. 25. travnja 2012. 1,812781
2010. 22,76 23. svibnja 2011. 04. svibnja 2011. 4,271101
2009. 34,05 17. svibnja 2010. 21. travnja 2010. 5,753828
2008. 12,84 1 09. ožujka 2009. 05. ožujka 2009. 2,165370
17,15 2 19. svibnja 2009. 21. travnja 2009. 3,140067
2007. 29,56 19. svibnja 2008. 21. travnja 2008. 6,297427


*Datum na koji dioničar mora biti evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
1 Predujam redovne dividende
2 Preostali iznos redovne dividende

 

Provjerite vaše podatke potrebne za isplatu dividende - online

Nastavno na isplatu dividende Hrvatskog Telekoma d.d. za 2013. godinu koju obavlja obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) ovim putem pozivamo naše dioničare da na internetskim stranicama SKDD-a korištenjem besplatne online usluge Moj e-račun provjere ispravnost računa za isplatu i podatke o adresi oporezivanja upisane u depozitoriju SKDD-a. više »

 

 

Porez na dividendu

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dobit koje su stupile na snagu 1. ožujka 2012. na dividende i na udjele u dobiti koji se isplaćuju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe primjenjuje se porez po odbitku po stopi od 12%.  Mogućnost primjene nižih stopa može ovisiti o odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisanog s pojedinom zemljom.

 

Također je uvedeno i oporezivanje dividendi i udjela u dobiti fizičkih osoba (rezidenata i nerezidenata) na temelju udjela u kapitalu i to na primitke veće od 12.000 kn godišnje po stopi od 12%. U slučajevima gdje je Republika Hrvatska zaključila međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenom odredbi međunarodnog ugovora inozemne fizičke osobe (nerezidenti) mogu se oporezivati po nižoj stopi ili mogu ostvariti pravo na povrat uplaćenog poreza.

 

Zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu nastupa 20.05.2013. godine. više »

 

Dostava porezne potvrde

Potvrde propisane poreznim propisima za potrebe godišnje prijave poreza na dohodak dostavlja SKDD. više »

 

Isplata neisplaćene dividende iz 2009., 2010. i 2011. godine

Isplatu neisplaćene dividende iz 2009., 2010. i 2011. godine i nadalje obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD). više »

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.