Financijski kalendar

Važni događaji u 2015. Datum
Objava rezultata za cijelu 2014. godinu 12. veljače 2015.
Glavna skupština Društva 29. travnja 2015.
Objava rezultata za prvi kvartal 2015. 30. travnja 2015.
Objava rezultata za prvih šest mjeseci 2015. 30. srpnja 2015.
Objava rezultata za prvih devet mjeseci 2015. 29. listopada 2015.

Navedeni datumi su podložni promjeni.

Navedeni datumi su podložni konačnoj potvrdi.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.