objave za burzu

Rezultati za tri mjeseca do 31. ožujka 2015.

( 30. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane rezultate za tri mjeseca do 31. ožujka 2015.

Boris Batelić imenovan članom Uprave za korisničko iskustvo

( 29. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom objavljuje da je Nadzorni odbor na današnjoj sjednici imenovao Borisa Batelića članom Uprave i glavnim direktorom za korisničko iskustvo, na razdoblje od tri godine s početkom od 1. svibnja 2015.

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d.

( 29. travnja 2015. ) Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., održanoj dana 29. travnja 2015. godine, bilo je prisutno 58.817.641 glasova ili 71,83% ukupnog broja glasova.

Najava objave rezultata poslovanja za prvo tromjesečje 2015. godine

( 27. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavit će nerevidirane rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2015., u četvrtak, 30. travnja 2015. u 07:00 sati po griničkom vremenu/ 08:00 po srednjeeuropskom vremenu.

Protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti i za članstvo u Nadzornom odboru

( 17. travnja 2015. ) Društvo Hrvatski Telekom d.d. objavljuje protuprijedlog podnesen od SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., u ime banke a za račun klijenta koji se vodi na zbirnom skrbničkom računu pri SKDD-u br. 8911975 na ime Societe Generale Splitska banka d.d., dioničara Društva s vlasničkim udjelom od 6,77% koji predstavlja 5.541.197 dionica Društva, prijedlozima odluka pod točkama 3. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2015. godine.

Protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti

( 2. travnja 2015. ) Društvo Hrvatski Telekom d.d. objavljuje protuprijedlog zaprimljen od Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, dioničara Društva, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2015. godine.

Promjena u Upravi Hrvatskog Telekoma

( 1. travnja 2015. ) Hrvatski Telekom objavljuje da Irena Jolić Šimović 1. svibnja prestaje obnašati dužnost članice Uprave za ljudske resurse i karijeru nastavlja izvan kompanije.

Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom

( 20. ožujka 2015. ) Hrvatski Telekom nastavlja s transformacijom započetom prošle godine. Iako je HT u 2014. usporio pad prihoda, u okolnostima dugotrajne gospodarske krize te kontinuiranog smanjenja vrijednosti telekom tržišta nužno je nastaviti s procesom optimizacije poslovanja kako bi kompanija osigurala uvjete za budući rast i razvoj.

Poziv za Glavnu skupštinu dioničara

( 18. ožujka 2015. ) Pozivaju se dioničari Hrvatskog Telekoma d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 29. travnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Rezultati HT Grupe za godinu završenu 31. prosinca 2014.

( 12. veljače 2015. ) T-Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje revidirane rezultate za godinu završenu 31. prosinca 2014.

Najava objave rezultata poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2014.

( 10. veljače 2015. ) T-Hrvatski Telekom objavit će revidirane rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2014. u četvrtak 12. veljače 2015., oko 10:30 sati po griničkom vremenu / 11:30 po srednjeeuropskom vremenu po završetku gore navedene sjednice Nadzornog odbora.

Press

21.05.2015.

HTC One M8s u ponudi Hrvatskog Telekoma

20.05.2015.

Milijunti kupac u HT-ovom webshopu!

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.