Pregled tržišta


Pokretne telekomunikacije

Rast neto prihoda od prodaje uređaja ublažuje pad mobilnog tržišta
Mobile SIM tržište nastavlja s ugovaranjem, dosegnuvši procijenjenu stopu penetracije na 113,2% na kraju 2014. u odnosu na stopu penetracije 115,6% prijavljenu za kraj 2013. Svi operatori ulažu napore za povećanjem broja postpaid korisnika putem različitih tarifnih paketa s atraktivnim ponudama uređaja / tableta. HT drži stabilan udio ukupnih mobilnih korisnika po procijenjenoj stopi od 46,7% na kraju 2014. godine. Navike korištenja usluga u pokretnoj mreži se mijenjaju tijekom 2014. kao rezultat povećanja korištenja pametnih telefona i tableta. Mobilni korisnici koriste pristup mobilnim podacima više nego ikada prije zahvaljujući porastu korištenja Over the Top usluge. Kao rezultat toga, ukupno hrvatsko mobilno tržište minuta korištenja (MOU) raslo je sporije (1,2% na godišnjoj razini) u prvih devet mjeseci 2014., a broj poslanih SMS poruka drastično je smanjen na godišnjoj razini za 8,6% u istom periodu1. Nova mobilna naknada uvedena je 23. svibnja 2014. odlukom hrvatske vlade da se poveća naknada radiofrekvencijskog spektra za tri puta.

Nepokretne telekomunikacije

Konsolidacija Optima Telekoma
Fiksna telefonija i dalje je vrlo konkurentna u Hrvatskoj, s 13 aktivnih operatora koji djeluju na tržištu1. Zamjene nepokretne telefonije pokretnom je glavni uzrok pada tržišta nepokretne telefonije. Broj minuta korištenja (MOU) nepokretne telefonije u prvih devet mjeseci 2014. smanjio se na godišnjoj razini za 14,6%. U skladu s odredbama iz predstečajne nagodbe Optima Telekoma i posljedičnoj realizaciji ostvarenja obveze konverzije kreditnih instrumenata, HT i Optima Telekom potpisali su 30. srpnja 2014. ugovor o pretvorbi prava u temeljni kapital, što je rezultiralo s povećanjem temeljnog kapitala Optima Telekom. HT je stekao dodatnih 10,88% udjela, i sada drži 19,11% temeljnog kapitala Društva. Optima Telekom je u potpunosti konsolidiran u financijskim izvještajima HT Grupe, s obzirom na činjenicu da HT obavlja nadzor nad Društvom, na temelju Sporazuma sa Zagrebačkom bankom, glavnim dioničarem Društva. HT je uspješno zadržao vodeći položaj na tržištu nepokretne telefonije, što odražava kontinuiranu predanost Grupe visokoj kvaliteti usluga i poboljšanim ponudama.

Internet

Konvergentne ponude i rast tržišta plaćene televizije su ključni tržišni čimbenici
Hrvatsko tržište širokopojasnih usluga u nepokretnoj mreži poraslo je na godišnjoj razini za 3,1% u trećem tromjesečju 2014. dosegnuo je 943.966 širokopojasnih priključaka. DSL je još uvijek dominantna širokopojasna tehnologija. HT je najveći pružatelj širokopojasnih usluga u nepokretnoj mreži u Hrvatskoj. Na kraju 2014. godine. HT Grupa je imala 614.231 širokopojasnih pristupnih linija.

HT nudi svjetlovodne Ultra MAX pakete po cijeni standardnih MAX paketa. Paketi su bazirani na FTTH (Optika do kućnog praga) tehnologiji koja nudi 10 puta veću brzinu u odnosu na MAX pakete za privatne korisnike. To je korak naprijed u širenju HT-ove svjetlovodne mreže koja omogućuje najbrži internet u skladu s današnjim tempom života, koji uključuje brzo i nesmetano konzumiranje digitalnih sadržaja.

Hrvatsko tržište plaćene televizije poraslo je na godišnjoj razini za 6,6% u Q3 2014 dostigavši 728.367 korisnika1. HT ima vodeći položaj na tržištu plaćene televizije zahvaljujući svojoj IPTV usluzi MAXtv.

Podatkovne usluge

Prijelaz s tradicionalnih podatkovnih usluga na usluge temeljene na IP-u
HT zadržava svoju vodeću poziciju na tržištu podatkovnih usluga koje prelazi s tradicionalnih podatkovnih usluga na jeftinije usluge temeljene na IP-u. Iako je tržište podatakovnih usluga relativno malo, ono predstavlja važnu uslugu za poslovne korisnike.

Veleprodaja
Nakon liberalizacije tržišta nepokretnih komunikacija, potražnja alternativnih operatera za infrastrukturnim uslugama je i dalje visoka u 2014., s glavnim naglaskom na širokopojasne usluge. Broj širokopojasnih veleprodajnih korisnika (BSA i Naked BSA) povećan je na 72.604 na kraju 2014. (porast od 76,0% u odnosu na 2013. godinu). Zbog visokog odljeva i migracije na širokopojasne usluge, broj izdvojenih lokalnih petlji (ULL) i najma korisničkih linija (WLR) se smanjuje, što je rezultiralo sa 167.941 ULL pristupom i 115.555 WLR na kraju razdoblja.

U siječnju 2014. godine, veleprodajne cijene su izmjenjene i dopunjene sljedećim reguliranim uslugama: započinjanje poziva i završavanje poziva u nepokretnoj i pokretnoj mreži. Standardna ponuda za regulirane iznajmljene vodove je izmijenjena (cijene su smanjene) od 1. rujna 2014. godine.

Također, od listopada 2014. godine. izmijenjena je standardna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA i NBSA). Glavna promjena je u vezi s novim modelom naplate veleprodajnog širokopojasnog pristupa, što je rezultiralo nižim veleprodajnim cijenama.

ICT
Prema najnovijoj IDC Adriatics analizi2, blagi rast hrvatskog ICT tržišta očekuje se u 2014. godini. Preliminarna analiza pokazuje da je hardver segment (računala, poslužitelji, uređaji pohrane, pisači, tableti) porastao oko 6%. Uspoređujući 2013. blagi rast se očekuje u IT uslugama i paketima u segmentu softvera. Najveći rast ponovno se očekuje za cloud usluge.

1 Izvor: Hrvatska agencija za Poštu i elektroničke komunikacije
2 Izvor: IDC Adriatics, siječanj 2015.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.