Prezentacije

Datum Naziv Preuzmi
30. 04. 2015. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2015.
Prezentacija
12. 02. 2015. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2014.
30. 10. 2014. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2014.
Prezentacija
30. 07. 2014. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2014.
30. 04. 2014. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2014.
Prezentacija
14. 02. 2014. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2013.
05. 11. 2013. Dan tržišta kapitala 2013 Prezentacija
30. 10. 2013. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2013.
26. 07. 2013. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2013.
Prezentacija
30. 04. 2013. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2013.
14. 02. 2013. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2012.
Prezentacija
30. 10. 2012. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2012.
26. 07. 2012. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2012.
Prezentacija
27. 04. 2012. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2012.
14. 02. 2012. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2011.
Prezentacija
28. 10. 2011. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2011.
29. 07. 2011. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2011.
Prezentacija
28. 04. 2011. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2011.
14. 02. 2011. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2010.
Prezentacija
29. 10. 2010. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2010.
30. 07. 2010. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2010.
Prezentacija
30. 04. 2010. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2010.
16. 02. 2010. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2009.
Prezentacija
30. 10. 2009. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2009.
30. 07. 2009. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2009.
Prezentacija
30. 04. 2009. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2009.
27. 02. 2009. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2008.
Prezentacija
6. 11. 2008. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2008.
7. 08. 2008. Poslovni i financijski pregled
siječanj – lipanj 2008.
Prezentacija
8. 05. 2008. Poslovni i financijski pregled
siječanj – ožujak 2008.
28. 02. 2008. Poslovni i financijski pregled
siječanj – prosinac 2007.
Prezentacija
8. 11. 2007. Poslovni i financijski pregled
siječanj – rujan 2007.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.