Odluke Glavne skupštine dioničara
HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2008. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

 1. 1. Otvaranje Glavne skupštine;

 2. 2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;

 3. 3. Godišnja financijska izvješća  i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2007.g. , Godišnje  izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2007, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2007;

 4. 4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu  2007 godinu;

 5. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2007;

 6. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2007;

 7. 7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10,11,15,18,21,24,28,31,32,38-40 Statuta Društva;

 8. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

 9. 9. Odluka o imenovanju revizora Društva.

 

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 50.727.007 glasova ili 61,95% ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:
*pdf

Odluke

Poziv

Obrasci

Životopisi

FAQ

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.