Odluke Glavne skupštine dioničara HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2009. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2008.g. , Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2008., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2008.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2008.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2008.;
 6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
 7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
 8. Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
 9. Odluka o imenovanju revizora Društva;

 

(Cjelokupan sadržaj odluka te ostale dokumente vezane uz Glavnu skupštinu možete naći u izborniku desno.)

Odluke glavne skupštine

Godišnje izvješće

Poziv

Obrasci

Životopisi

FAQ

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.