Odluke Glavne skupštine dioničara HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2010. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2009. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2009., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2009.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.;
 6. Odluka o promjeni tvrtke Društva;
 7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 2., 5., 27. i 39. Statuta Društva;
 8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
 9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
 10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Na Glavnoj skupštini HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., bilo je prisutno 55.505.480 glasova ili 67,78% ukupnog broja glasova.

(Cjelokupan sadržaj poziva te ostale dokumente vezane uz Glavnu skupštinu možete naći u izborniku desno.)

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.