Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 4. svibnja 2011. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 21., 27. i 39. Statuta Društva;
 7. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na još jedno mandatno razdoblje;
  7.a) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora: Andreas Moelich;
  7.b) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora: Oliver Morbach;
 8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
 9. Odluka o imenovanju revizora Društva

Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., bilo je prisutno 55.057.322 glasova ili 67,23% glasova.

(Cjelokupan sadržaj odluka te ostale dokumente vezane uz Glavnu skupštinu možete naći u izborniku desno.)


Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.