Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 25. travnja 2012. godine

Dnevni red:

 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2011., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.;
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.;
 6. Izbor članova Nadzornog odbora;
 7. Odluka o imenovanju revizora Društva

Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d. bilo je prisutno 55.912.552 glasova ili 68,28% ukupnog broja glasova.

(Cjelokupan sadržaj odluka te ostale dokumente vezane uz Glavnu skupštinu možete naći u izborniku desno.)


Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.