Često postavljana pitanja (FAQ)

Kada se održava Glavna skupština?
Glavna skupština Društva, održati će se dana 29. travnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Gdje mogu naći informaciju o održavanju Glavne skupštine?
Poziv za Glavnu skupštinu Hrvatskog Telekoma d.d. objavljen je u Narodnim novinama broj 31 od 18.ožujka 2015. godine te na web stranici HT-a, a može se dobiti i u sjedištu Društva.

Tko može sudjelovati na Glavnoj skupštini?
Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar HT-a, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi HT-u, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave HT-u, odnosno najkasnije 22. travnja 2015. godine. Dioničarom HT-a s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar HT-a evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 22. travnja 2015. godine.

Kako mogu glasati? Tko može glasati?
Glasati mogu svi dioničari, koji su svoje sudjelovanje pravovremeno prijavili HT-u. Dioničari glasuju isključivo na samoj Glavnoj skupštini, osobno ili to umjesto njih mogu učiniti njihovi punomoćnici

Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini obavezno? Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini preduvjet za primanje dividende?
Prisustvovanje na Glavnoj skupštini nije obavezno niti je preduvjet za pravo na dividendu.

Hoće li i kada HT isplatiti dividendu?
Ako Glavna skupština prihvati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora HT-a, dividenda u iznosu od 7,00 kuna po dionici isplatiti će se na dan 25. svibnja 2015. godine.

Tko ima pravo na dividendu? Kad je zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu? Kad je prvi dan kad mogu prodati svoje dionice, a da ostvarim pravo na dividendu?
Sukladno prijedlogu, dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan 11. svibnja 2015. godine evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu je 7. svibnja 2015. Prvi dan kad dioničar može prodati svoje dionice, a da ipak ostvari pravo na predloženu dividendu je 8.svibnja 2015.

Imam dionice HT-a, što moram napraviti da dobijem dividendu?
Isplata dividende obavlja se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na račun dostavljen Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Eventualne promjene računa treba javiti direktno u Središnje klirinško depozitarno društvo.

Za dodatne detalje molimo konzultirati se sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ili sa Vašom brokerskom kućom.

Kome se trebam obratiti u slučaju da imam problem s isplatom dividende?
Isplata dividende dioničarima obavlja se posredstvom
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr.

Što moram napraviti u slučaju da sam promijenio broj računa na koji želim primiti uplatu dividende?
Ukoliko ste fizička osoba, promjenu broja računa možete izvršiti putem interneta preko besplatne usluge Moj e-račun ili pozivom na +385 1 4607 300. Također, možete poštom dostaviti osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave ili doći u ured za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte SKDD.

Plaća li se porez na dividendu?
Uvedeno je oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu fizičkih osoba (rezidenata i nerezidenata) i to na primitke veće od 12.000 kn godišnje po stopi od 12%, isplaćenih nakon 1. ožujka 2012. U slučajevima gdje je Republika Hrvatska zaključila međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenom odredbi međunarodnog ugovora inozemne fizičke osobe (nerezidenti) mogu se oporezivati po nižoj stopi ili mogu ostvariti pravo na povrat uplaćenog poreza.

Porez po odbitku po stopi od 12% primjenjuje se na dividende i na udjele u dobiti koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama nakon stupanja izmjene Zakona o porezu na dobit na snagu, 1. ožujka 2012. Mogućnost primjene nižih stopa može ovisiti o odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisanog s pojedinom zemljom.

Za domaće pravne osobe tretman oporezivanja prihoda od dividendi ostao je isti, tj. dividende i udjeli u dobiti koje primi hrvatsko društvo ne smatraju se oporezivim prihodom.

Izmjene i dopune poreznih zakona dostupne su na internetskoj stranici Hrvatskog sabora www.sabor.hr

Za više detalja molimo Vas da kontaktirate Poreznu upravu ili Vašeg poreznog savjetnika.

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćenom porezu i prirezu na dividendu?
Svim dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave.

Za više detalja molimo Vas da kontaktirate:
Središnje klirinško depozitarno društvo
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.