Održana Glavna skupština dioničara Hrvatskog Telekoma d.d.

Na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d., održanoj dana 29. travnja 2015. godine, bilo je prisutno 58.817.641 glasova ili 71,83% ukupnog broja glasova.

Dnevni red:

 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2014. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;
 3. Odluka o upotrebi dobiti;
 4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;
 5. Odluka o Izmjenama i dopunama članaka 7. i 39. Statuta Društva;
 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.;
 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.;
 8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;
 9. Odluka o imenovanju revizora Društva.

(Cjelokupan sadržaj odluka te ostale dokumente vezane uz Glavnu skupštinu možete naći u izborniku desno.)


Odluke glavne skupštine

Poziv

Protuprijedlozi

Obrasci

Godišnje izvješće

Životopis

Ostali dokumenti

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.