Financijska i operativna statistika Grupe

U priloženoj excel tablici mogu se pronaći statistički podaci o konsolidiranom računu dobiti i gubitka T-HT Grupe, konsolidiranoj bilanci, konsolidiranom izvješću o novčanom toku i ključnim podacima o redovnom poslovanju.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.