Dostava porezne potvrde

Otprema porezne potvrde:
Potvrde propisane poreznim propisima za potrebe godišnje prijave poreza na dohodak (dalje: Potvrde) dostavlja SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo, Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb, telefon: +385 1 4607 300, e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr, web-site: www.skdd.hr). Potvrda se dostavlja početkom godine za prethodnu godinu svim ulagateljima kojima je obračunat i uplaćen porez i prirez s osnove isplate dividende. Ulagateljima, koji nemaju uključenu uslugu Moj e-račun, SKDD šalje Potvrdu poštom bez naplate. Svako naknadno izdavanje Potvrda na zahtjev se naplaćuje. Ulagatelji koji uključe uslugu Moj e-račun mogu besplatno preuzimati Potvrdu, stoga savjetujemo da uslugu što prije uključite online.

Naknadno izdavanje porezne potvrde – bez naplate:
MOJ E-RAČUN: korisnici usluge Moj e-račun Potvrdu preuzimaju bez naplate prijavom na uslugu.

Naknadno izdavanje porezne potvrde – uz naplatu:

 1. POŠTOM: SKDD-u nije potrebno dostavljati pisani zahtjev za naknadno izdavanje Potvrde, već je dovoljno na žiroračun SKDD-a: 2390001-1100017198 (IBAN HR9823900011100017198) uplatiti 12,50 kn, model: 00. Vrlo je važno kod uplate upisati ispravan poziv na broj: 162-OIB-GGGG ili 162-oznaka ulagatelja-GGGG. GGGG predstavlja godinu za koju se traži Potvrda. Ako u pozivu na broj nije upisana određena godina, smatrat će se da se uplata odnosi na izdavanje Potvrde za prethodnu kalendarsku godinu. Dakle, ako se u pozivu na broj navede 162-OIB-2012 ili 162-oznaka ulagatelja–2012 ili 162-OIB ili 162-oznaka ulagatelja, smatrat će se da se uplata odnosi na izdavanje Potvrde za 2012. godinu. Nakon proknjižene uplate s ispravnim pozivom na broj, SKDD će na dopisnu adresu ulagatelja poštom otpremiti Potvrdu i račun za obavljenu uslugu. Sve uplate s neispravnim pozivom na broj neće se moći procesirati automatski. Takve uplate će se procesirati naknadno, nakon što ulagatelji pošalju kopiju uplatnice, čime će ih SKDD identificirati.
 2. U UREDU ZA STRANKE SKDD-a: moguća uplata u gotovini ili karticom na temelju koje će vam odmah biti izdana Potvrda.

Provjera dopisne adrese:
Pozivamo sve ulagatelje da provjere ispravnost svoje dopisne adrese, kako bi porezna potvrda bila otpremljena na ispravnu adresu:

 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun
 2. pozivom na telefonski broj govornog automata (+385) 01 4607 300 (izbornik 3, podizbornik 2) uz identifikaciju OIB-om i PIN-om osnovnog računa.

Promjena dopisne adrese:
Domaće i strane fizičke osobe dopisnu adresu za osnovni račun mogu promijeniti:

 1. online – koristeći besplatnu internetsku uslugu Moj e-račun
 2. na temelju osobno potpisanog zahtjeva uz priloženu fotokopiju važeće identifikacijske isprave. Zahtjev se dostavlja poštom;
 3. osobno u Uredu za stranke SKDD-a;
 4. u razgovoru s operaterom SKDD-a pozivom na govorni automat uz identifikaciju oznakom računa i PIN-om.

Strane pravne osobe dopisnu adresu mogu promijeniti online ili u Uredu za stranke te na temelju zahtjeva koji sadrži potpis i pečat (zahtjev se može dostaviti i telefaksom).

Na opisani način dopisna adresa može se promijeniti i za zastupnički račun te za račun za ostale namjene.

Dopisna adresa se ne dokazuje, tj. ne mora biti ista adresi prebivališta/sjedišta.

Navedene upute za promjenu dopisne adrese ne primjenjuju se na skrbničke i račune portfelja.

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.