Kontakti za medije

Odjel za korporativne komunikacije

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb

Tel. + 385 1 4912 100
Fax. + 385 1 4912 133
e-mail: pr@t.ht.hr


© Hrvatski Telekom, 2015.