Grad Koprivnica već četvrtu godinu e-Grad

29. prosinca 2010.

Potpisivanjem novog okvirnog ugovora u trajanju od tri godine danas je nastavljena uspješna trogodišnja suradnja HT-a i Grada Koprivnice na projektu zahvaljujući kojem je Koprivnica u ožujku 2007. godine postala prvi e-Grad u Hrvatskoj. Novi ugovor potpisali su u Koprivnici Zvonimir Mršić, gradonačelnik Koprivnice i Irena Jolić Šimović, članica Uprave T-HT-a i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike. Istom će prigodom prva godišnja grupa najboljih stipendista Grada Koprivnice biti darovana Notebook računalima i mobilnim internetom.
Kao i tijekom protekle tri godine, jedinstveno i cjelovito HT komunikacijsko rješenje omogućavat će građanima besplatno korištenje interneta te komunikacijski međusobno povezati pravne subjekte u sklopu grada. Zahvaljujući rješenju „e-Grad”, građani Koprivnice će na određenim lokacijama i nadalje besplatno koristiti brzi internet, a zahvaljujući HT-ovim uslugama, pravni će subjekti u sklopu grada suvremenim tehnologijama biti povezani u jednu cjelinu.

HT je najsuvremenijim telekomunikacijskim rješenjima povezao 15 pravnih subjekata na ukupno 44 lokacije u gradu. Među njima su i dječji vrtić, muzej, knjižnica, učilište, sve tri osnovne škole u Koprivnici, glazbena škola, Dom mladih, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnički poduzetnik, Javna vatrogasna postrojba, Trg te Komunalac. Zahvaljujući projektu „e-Grad”, svi će građani, od onih najmanjih u dječjim vrtićima, preko učenika i studenata pa sve do onih koji pripadaju starijoj životnoj dobi, i u sljedeće tri godine na određenim lokacijama neograničeno i besplatno koristiti internet.
Dodatno, HT će zaposlenima u sklopu gradskih pravnih subjekata i nadalje omogućavati međusobno korištenje privatne mreže u fiksnoj telefoniji, tzv. VPN-a koji omogućuje besplatne pozive unutar mreže, uz zadržavanje postojećih brojeva.
Uz usluge koje donose poboljšanje u međusobnoj komunikaciji, npr. uporabu zajedničkih adresara, međusobnu sinkronizaciju zadataka, izradu i povezivanje zasebnih web portala, Grad Koprivnica će, uz svega nekoliko drugih subjekata u Hrvatskoj, među kojima je i Vlada RH, i dalje koristiti i eBoard IT, sustav za proces donošenja odluka. eBoard je sustav koji sudionicima omogućuje uvid u donesene odluke, pripremu budućih, uvid u kompletnu dokumentaciju, uz mogućnost upravljanja i pretraživanja dokumenata s bilo kojeg mjesta preko računala ili mobilnog uređaja.
Buduću suradnju HT-a i Grada Koprivnice dodatno će obogatiti još jedna novost: zasebni TV kanal na MAXtv-u koji će gledateljima približiti lokalna događanja i informirati ih o događanjima u gradu i događanjima vezanim uz život grada.

„Projekt e-Grada, kojim je Koprivnica još prije tri godine pokazala da prednjači u inovativnosti upravljanja, pokazao se iznimno djelotvornim, učinio je javne službe dostupnijima i omogućio veću kvalitetu pružane usluge, a iznimnu vrijednost ima dostupnost interneta velike brzine u svim javnim i obrazovnim institucijama kojima je Grad osnivač. Nastavak suradnje logična je posljedica prednosti e-Grada u koje smo se proteklih godina imali prilike uvjeriti”, izjavio je gradonačelnik Grada Koprivnice Zvonimir Mršić.
Prigodom potpisivanja ugovora o nastavku suradnje, članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike, gospođa Jolić Šimović, naglasila je da „HT ima čitavu paletu proizvoda za e-Gradove koja je izgrađena na provjerenim tehnologijama, a sve one omogućuju istodobno i efikasnije poslovanje te poboljšanje svakodnevne komunikacije između Grada i njegovih građana. Upravo je Koprivnica među prvima prepoznala vrijednost tih proizvoda i time pokazala da se radi o gradu koji najnovija informatička dostignuća koristi za svoju prednost, a na korist svim svojim građanima i zajednici”.

© Hrvatski Telekom, 2015.