HT i Microsoft predstavljaju Disaster Recovery As a Service, jedinstveno rješenje za očuvanje podataka

22. travnja 2015.

Disaster Recovery As a Service (HT DraaS) jedino je tehnološko rješenje u svijetu koje podržava kontinuiranu raspoloživost i fizičkih i virtualnih servera


Tomislav Kosanović, Hrvoje Kapetanović i Bojan Mušćet

Hrvatski Telekom, u suradnji s tvrtkom Microsoft Hrvatska, među prvima će u Europi ponuditi mogućnost da tvrtke na jednostavan način osiguraju neprekidan rad infrastrukture i očuvanje podataka ili usluga koje pružaju. Svoju jedinstvenu uslugu Disaster Recovery As a Service HT je danas predstavio na konferenciji Microsoft WinDays15, koja se do 24. travnja održava u Umagu.

Disaster Recovery As a Service (HT DraaS) jedino je tehnološko rješenje u svijetu koje podržava kontinuiranu raspoloživost i fizičkih i virtualnih servera. Usluga je namijenjena prvenstveno poslovnim korisnicima koji imaju potrebe za visokom raspoloživosti i kontinuiranim radom.

"Korisnik HT DraaS usluge ne treba investirati u nove servere, dana centar ili kolokaciju, jer se svi podaci repliciraju u HT Cloud infrastrukturu i nema nikakvih dodatnih troškova. Usluga je integrirana s postojećim sustavima korisnika, uz cjelodnevnu tehničku podršku i zaštitu podataka, a moguće je i uključenje opcije za kriptiranje", pojasnio je Tomislav Kosanović, direktor HT-ova Odjela za standardne ICT proizvode.

HT DRaaS jedinstven je i po tome što podržava TIER 7 standard koji se tretira kao standard bez gubitka podataka u izvanrednim okolnostima (zero dana lost). Korisnički podaci su smješteni u HT-ovom najmodernijem dana centru u Hrvatskoj, a usluga uključuje automatski "failover" i "rollback". Za replikaciju se koristi samo prostor za pohranu, pa replikacijski server korisnika nije stalno uključen, a u slučaju izvanrednih okolnosti korisnik može birati između automatske i ručne aktivacije servera.

"Drago mi je da je ova suradnja, pokrenuta prije nekoliko mjeseci, dovela do jedne nove priče. Microsoft i HT sve više i kvalitetnije surađuju, pogotovo u području usluga u oblaku u koje se investiraju značajna sredstva od strane obje kompanije. Uslugama u oblaku zajednički radimo na konsolidaciji tržišta koje će dovesti do kvalitetnijih javnih servisa i učinkovitije države. Siguran sam kako je ovaj projekt samo jedan od prvih koraka suradnje između kompanija Microsoft i HT" – izjavio je ovom prigodom Hrvoje Kapetanović, direktor prodaje kompanije Microsoft Hrvatska.

Cijena HT DraaS usluge, koja se plaća u mjesečnim naknadama, ovisi o korisničkoj infrastrukturi i platformi korisnika, a ključni faktori su broj jezgri servera, veličina diska i memorije. HT dozvoljava svojim korisnicima da dvaput godišnje besplatno isprobaju replikaciju i konfiguraciju svojih servera u trajanju do jedan sat.

© Hrvatski Telekom, 2015.