Poslovni rezultati

Izjava predsjednika Uprave Hrvatskog Telekoma Davora Tomaškovića u povodu objave poslovnih rezultata HT Grupe za godinu završenu 31. prosinca 2014.

 

 

Pratite nas na YouTube kanalu Hrvatskog Telekoma.

© Hrvatski Telekom, 2015.