Hrvatski Telekom d.d.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb

Tel. + 385 1 4911 000
Fax. + 385 1 4911 011


Kontakti za privatne korisnike

Korisnička podrška

Hrvatski Telekom d.d.
p.p. 526
10 002 Zagreb
Tel. 0800 9000
Fax. 098 1560 i 0800 9009


Korisnička podrška za korisnike koji se nalaze u inozemstvu:

Tel. +385 98 159 000
(Pozivi se ne naplaćuju za pretplatnike i korisnike bonova mobilne usluge Hrvatskog Telekoma).

Tehnička podrška: tehnicka.podrska@t.ht.hr

Prijava zloporaba putem mobilnog pristupa internetu:
abuse@t-mobile.hr


Korisnička podrška dostupna je i putem Facebook, Twitter i YouTube kanala.


Potražite odgovore na vaš upit na korisničkim stranicama ili na i info@t.ht.hr.


Administrirajte svoje HT usluge on-line na Moj Telekom Portalu.Kontakti za poslovne korisnike

Korisnička podrška za poslovne korisnike

Hrvatski Telekom d.d.
p.p. 192
10 000 Zagreb

Tel. 0800 9100
za pozive iz roaminga: +385981500
Fax. 0800 9089
e-mail: info.poslovni@t.ht.hr


Kontakti za podnošenje Zahtjeva za uključenje/isključenje usluge

Hrvatski Telekom d.d.
p.p. 192
10 000 Zagreb

Fax. 0800 9088
e-mail: kontakt.poslovni@t.ht.hr


Kontakti za prigovore u vezi s računima

Hrvatski Telekom d.d.
p.p. 192
10 000 Zagreb

Fax. 0800 9079
e-mail: racun.poslovni@t.ht.hr


Administrirajte svoje HT usluge on-line na
Moj Telekom Poslovni Portalu.© Hrvatski Telekom, 2015.